SolBanner
  GÖRSELLER |  ÜRÜNLER |  DÜKKAN |  HABERLER
 
Hidrofili Nedir? << Geri

Bir yüzeyin üzerindeki su damlacıklarına bakıldığında küçük boncuklar şeklinde olduklarını gözlemleyebiliriz.
Çoğu yüzeyler bu tarz su toparlayıcı özelliğe sahiptirler.
Su damlacıklarının yüzey ile birleştikleri noktadaki açıya bakarak yüzeyin su sever veya su itici özelliğine sahip olup olmadığını kolayca görebiliriz.

Su sever (Hidrofil) yüzeylerde bu açı 0° ile en fazla 9° arasında olabilir aksi halde su severlikten bahsedilemez.
Bir yüzey nekadar küçük açı ile su damlacıkların yayılmasını sağlarsa okadar hidrofil sayılır.
Yüzeylerin hidrofil özelliği sayesinde su yüzeyde en ufak girintilere yayılır ve kir parçacıklarının altına girip onların yüzeyden kolayca sökülmesini ve temizlenmesini sağlar.

Pasif katmanların aksine,yüzey su sever ( hidrofil ) oluyor ve su her türlü kir tabakasının altına etki ederek yüzeyden sökebiliyor.
Nötr ve hidrofob (Su itici) yüzeylerde zamanla oluşan mikroskopik ince yağ tabakası, fotokataliz sayesinde çözülmektedir ve dolayısı ile her çeşit inorganik kir unsurlarını dahi yüzeyden kolayca yıkayabilmektedir.